Privacybeleid

In overeenstemming met de Organieke Wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens, informeren wij u dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de website www.pyreneestravels.com vertrouwelijk zal worden behandeld en zal worden doorgegeven als onderdeel van een bestand eigendom van WILD PYRENEES TRAVELS SL (hierna PYRENEES TRAVELS) dat naar behoren is geregistreerd bij het Data Protection Agency (www.agpd.es).

Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt om de registratie op deze website uit te voeren en om de diensten die via deze website worden afgesloten te kunnen beheren en leveren. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden bewaard om uw verzoek te beantwoorden en voor het verzenden (via gewone of elektronische kanalen) van informatie met betrekking tot onze activiteit die van belang kan zijn voor u, totdat u ons anders vertelt. Als u deze informatie niet wilt ontvangen, vinkt u het volgende selectievakje aan: Nee •

Eveneens, en in overeenstemming met de bepalingen van de wet van diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, machtigt u ons in deze handeling om u informatie te sturen met betrekking tot onze activiteiten en aanvullende diensten. Deze machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar het adres info@pyreneestravels.com of per e-mail naar het adres: WILD PYRENEES TRAVELS SL, PYRENEES TRAVELS, C / Cuesta del Carmen 21, 37002, Salamanca, Spanje, aangeven in de envelop “LSSI”.

We informeren u ook dat u uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet kunt uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens, door een e-mail te sturen naar info @ pyreneestravels .com of een brief samen met een fotokopie van uw legitimatiebewijs, naar het volgende adres: PYRENEES TRAVELS, C / Cuesta del Carmen 21, 37002, Salamanca, Spanje, met vermelding in de envelop “Gegevensbescherming”.
Als u de velden die in het online boekingsformulier voorkomen niet invult, kan dit tot gevolg hebben dat we niet aan uw verzoek kunnen voldoen.
PYRENEES TRAVELS verkoopt, wijst, least of verzendt op geen enkele manier informatie of persoonlijke gegevens van haar Cliënten / Gebruikers aan derden.
PYRENEES TRAVELS informeert zijn gebruikers dat het cookies gebruikt op zijn website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt, kan onze server de cookie herkennen en ons informatie verstrekken over uw laatste bezoek. De meeste browsers accepteren het gebruik van cookies automatisch, maar u kunt uw browser zodanig configureren dat deze op uw computerscherm wordt gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies en dat deze niet op uw harde schijf worden geïnstalleerd. In geen geval kunnen de bestanden -cookies- informatie van uw harde schijf lezen of bestanden die door andere sites zijn aangemaakt.

De Gebruiker garandeert dat de Persoonlijke gegevens die aan PYRENEES TRAVELS worden verstrekt waar zijn en verantwoordelijk zijn voor het communiceren van eventuele wijzigingen daarin. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, die PYRENEES TRAVELS of een derde partij zou kunnen veroorzaken als gevolg van het invullen van de formulieren met onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie. De gebruiker mag geen persoonlijke gegevens van derden opnemen zonder hun voorafgaande geïnformeerde toestemming van de bepalingen van dit privacybeleid en is als enige verantwoordelijk voor de opname ervan.

PYRENEES TRAVELS heeft de nodige maatregelen genomen om de wijziging, het verlies, de behandeling of ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen, waarbij altijd rekening wordt gehouden met de stand van de technologie, maar de gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat beveiligingsmaatregelen op internet niet onneembaar zijn.

PYRENEES TRAVELS behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid aan te passen aan zijn criteria, of aan een wijziging in wetgeving, jurisprudentie of bedrijfspraktijken. Als PYRENEES TRAVELS enige wijziging invoert, zal de nieuwe tekst op deze website worden gepubliceerd, waar de gebruiker mogelijk op de hoogte is van het huidige privacybeleid van PYRENEES TRAVELS. In elk geval zal de relatie met gebruikers worden beheerst door de regels die worden verstrekt op het precieze moment waarop de website wordt bezocht.

Voor verduidelijking of opmerkingen kunt u contact opnemen met PYRENEES TRAVELS per e-mail aan

info@pyreneestravels.com